Home Staging

Co je Home Staging?

Home Staging je specializovaná služba pro nemovitosti určené k prodeji nebo pronájmu. Při Home Stagingu je nemovitost odborně připravena a následovně profesionálně prezentována na trhu realit. provedení Home Stagingu zvyšuje atraktivitu nemovitosti pro potencionální zájemce a urychluje tak její prodej nebo pronájem.

Home Staging vznikl v 70. letech 20. století v USA, kde je využíván při prodeji 50% nemovitostí. Postupně se Home Staging pro své nezpochybnitelné výhody stává populárním i delších zemích. Nyní jako novinka proniká na český trh.

Základní snahou této služby je vyhovět všem zúčastněným stranám:

 • prodávajícímu umožní dostat za svou nemovitost více finančních prostředků a urychlí prodej
 • realitní kancelář získá vyšší provizi za zprostředkování
 • kupující pomůže ve snaze najít nemovitost, která ho zaujme

Podstatou Home Stagingu je připravit nemovitost tak, aby byla zajímavá pro co nejširší okruh lidí. Toho je dosaženo finančně nenáročnými, zato dobře promyšlenými zásahy v interiéru, případně exteriéru nemovitosti. Nejedná se tedy o typický bytový design, ale o součást realitní činnosti při prodeji nebo pronájmu. Home Staging také nemá nic společného se samotným stavem nemovitosti po stránce stavebně technické nebo funkční.

Boom, kdy se prodávaly nemovitosti v podstatě samy a za přemrštěné ceny je již zřejmě nenávratně pryč. Pokud chcete, aby Vaše nemovitost měla oproti ostatním navrch a neztratila se v záplavě inzerátů, je pro Vás Home Staging to pravé. Při minimálních nákladech dosáhnete výrazného efektu, Vaše investice se Vám rozhodně vyplatí.

Výsledek Home Stagingu:

 • atraktivnost nemovitosti pro široký okruh zájemců
 • získání vyšší ceny
 • uskutečnění prodeje nebo pronájmu v kratším čase

Staging nemovitostí k prodeji nebo pronájmu se vedle bytů a rodinným domů také osvědčil u komerčních objektů. Dále je využíván při vytváření vzorových bytů u nových developerských projektů.

Více informací o vzorových bytech najdete v sekci Poradenství a další služby – Služby pro developery.

Kromě Home Stagingu lze při realitní činnosti využít i celou řadu dalších služeb, které zvýší šanci nemovitosti na výhodný prodej nebo pronájem.

Pokud se chcete dozvědět více o Home Stagingu a jak ho využít v činnosti Vaší realitní kanceláře, nabízíme Bezplatnou krátkou prezentaci Home Stagingu. Stačí nás kontaktovat a domluvit si termín, kdy Vás ve Vaší kanceláři navštívíme.

Více informací o dalších službách pro realitní kanceláře najdete v sekci Poradenství a další služby – Služby pro realitní kanceláře.

Jak probíhá Home Staging?

Cílem Home Stagingu je připravit nemovitost tak, aby přišla atraktivní co nejširšímu okruhu lidí. Proto je připravená nemovitost čistá, světlá, střídmě a logicky zařízená. Vždy je ale kladen důraz na to, aby neztratila nádech útulného domova.

Prostor je očištěn od osobních a upomínkových předmětů a věcí, které vypovídají o osobitém vkusu předchozího majitele. Kupující tak má možnost vidět dům samotný bez rušivých dojmů. Nepřipadá si tak jako na návštěvě u cizích lidí a dokáže si představit, že v těchto prostorách bude žíti on se svojí rodinou.

Službu si může objednat realitní kancelář, která nemovitost nabízí nebo sám její majitel. Home Staging probíhá v několika fázích, rozsah zvolených služeb si zákazníku určí sám.

Základní konzultace

Dvouhodinová konzultace probíhá přímo v dané nemovitosti. Konzultant vyhodnotí stav, stanoví hlavní problémy a navrhne jejich řešení, dle finančních možností zákazníka. Snaží se vystačit si ideálně pouze s tím, co daná nemovitost nabízí, případně doporučí dokoupení mobiliáře nebo doplňků. Na konci schůzky sám několik menších úprav udělá, aby naznačil jejich směr. Zákazník obdrží podrobný záznam. Vše si pak může obstarat sám nebo využít některé z dalších služeb konzultanta.

Na základní konzultaci mohou navazovat další služby:

 • nákup doporučeného vybavení, dekorací
 • zajištění řemeslníků, drobných oprav
 • provedení všech navrhovaných úprava
 • uskladnění vybavení, stěhování
 • příprava nemovitosti na focení – Foto Staging
 • profesionální nafocení nemovitosti

Foto Staging a profesionální nafocení nemovitosti

Pokud si úpravy dělá zákazník sám, je vhodné ve chvíli, kdy jsou hotovy přizvat konzultanta, který vše vyladí tak, aby profesionální fotograf mohl pořídit dokonalé fotky. Ty pak využije při prezentaci nemovitosti na realitním trhu.

Informace o cenách jednotlivých fázích Home Stagingu najdete v sekci Ceník.

Kdy Hume Staging využít?

Pokud už je Vaše nemovitost v nabídce realitních kanceláří, je nabízena v inzertních novinách a na webových stránkách a přesto o ni není zájem, řešením není snížení ceny.

Vhodnější je se nejdříve zamyslet nad dosavadním způsobem její prezentace. Zájemci se často rozhodují na základě jediné fotografie nemovitosti. Fotografie jsou proto klíčové v rozhodování potencionálního kupce, zde se o danou nemovitost bude dále zajímat a v ideálním případě si domluví její osobní návštěvu.

Po Provedení Home Stagingu je možné pořídit kvalitní fotografie, které Vaši nemovitost zviditelní mezi ostatními inzeráty. Nemovitost je též vhodně připravena pro návštěvy zájemců na místě.

Využití Home Stagignu:

Obývané nemovitosti

Největší uplatnění nachází Home Staging u obývaných nemovitostí určených k prodeji nebo pronájmu. Po Stagingu je nemovitost očištěna od osobních věcí, předchozího majitele. Prostor působí čistě, světle a vzdušně.

Neobývané nemovitosti

Další možností využití jsou prázdné byty nebo domy. Mohou to být novostavby či starší vybydlené nemovitosti. Prokázalo se, že zařízené byty se prodávají rychleji, než byty prázdné.

Vzorové byty

Toho faktu jsou si vědomi i developeři, proto Home Staging v hojné míře nevyužívají pro zařizování svých vzorových bytů a domů.

Komerční nemovitosti

Stagign komerčních prostorů, jako jsou kanceláře, firemní prostory, úřady, restaurace, kavárny, kosmetické a kadeřnické salony, se nemusí využívat pouze pro prodej nebo pronájem, ale může sloužit k oživení a zatraktivnit prostředí.

Více informací najdete v sekcích Interiéry – Restyling / Redesign.

Služby odborného konzultanta lze využít také poté, co Vaši nemovitost prodáte a přestěhujete se do nové. Zde Vám může pomoci formou poradenství nebo návrhu nového interiéru. Výhodou je, že Vám například při Home Stagingu doporučí dokupovat pouze takový nábytek či doplňky, které poté využijete v nové nemovitosti.

Více informací najdete v sekcích Interiéry a Poradenství a další služby.

Ukázky prezentace